SWRO

رنج معمول TDS آب دریا بین ppm 12000 تا ppm 45،000 می باشد و از ممبران های SWRO برای تصفیه آن استفاده می شود. سیستم های اسمز معکوس آب دریا برای کاهش بیش از 99٪ از نمک آب خوراک طراحی شده است. این سیستم ها همچنین از دستگاه شستشو و پاک کننده شیمیایی برای از بین بردن کلرید سدیم ، جلوگیری از پوسته پوسته شدن و حفظ عملکرد سیستم تشکیل شده اند.