بهره برداری و نگهداری از تاسیسات خطوط انتقال و شبکه ها و…

خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب به مجموعه ای از تاسیسات، شامل لوله، اتصالات و شیرآلات اطلاق می شود که به منظور انتقال سیالات (مایعات و گازها) از نقطه ای به نقطه دیگر احداث می شوند. مهمترین بخش های یک شبکه توزیع آب یا خطوط انتقال شامل، لوله با جنس های مختلف، ایستگاه پمپاژ به منظور تامین فشار خط، شیرآلات به منظور کنترل و بهره برداری از خط انتقال می باشد. در طراحی یک شبکه توزیع یا خطوط انتقال آب مهمترین پارامترها شامل اختلاف ارتفاع نقطه مبدا و نقطه تحویل، طول مسیر، میزان دبی آب می باشد و عمدتا خطوط انتقال در عمق زمین (Under ground) و به صورت دفنی اجرا می شود.
خطوط انتقال معمولا لوله هایی با اقطار بزرگ و مسیر طولانی هستند. در نتیجه بروز هر گونه اتفاق مانند شکستگی، ترک خوردگی، نشت و… در آنها بسیار محتمل خواهد بود. این حوادث در شبکه های توزیع و یا جمع آوری نیز بسیار اتفاق می افتد. مجریان و بهره برداران این خطوط بایستی آشنایی کامل با روش های کنترل و پیشگیری از بروز حوادث این شبکه ها را داشته باشند و آموزش های لازم برای برخورد با آن را به نیروهای خود بدهند.

کنترل های روزانه، آشنایی کامل با خطرات و آموزش های لازم به پرسنل، طراحی جداول PM خاص هر شبکه و استفاده از تجهیزات کنترل به روز از الزامات بهره برداری از شبکه ها و خطوط انتقال آب و فاضلاب می باشند.
ایستگاه های پمپاژ می‌تواند در تصفیه خانه و شبکه جمع آوری وجود داشته باشد و همواره یکی از واحدهای مهم و حیاتی محسوب می گردد.
تنظیم فشار و دبی کارکرد پمپ
کنترل سطح مخازن و ارتباط آنها با پمپ
گریس کاری دوره ای بلبرینگ ها
کنترل کوپلینگ پمپ
کنترل دمای الکتروموتور
کنترل شیرآلات و ابزار دقیق ها، از موارد کاری حائز اهمیت به شمار می آید.